Vår Scouthistoria
Att berätta om historien betyder att försöka göra den levande och visa i hur scouting har vuxit fram och  förändrats
Att bevara historien är inte bara att samla allt gammalt. Det innebär framför allt att göra det på ett sådant sätt att det i framtiden går att få fram meningsfull information. Hur detta går till försöker vi visa på de här sidorna
Arkiv och museum, allmän information Förbundens och Kjesäters arkivhandlingar
Oldboyslaget Vargarnas besök på Scoutmuseet Övriga historiska samlingar | Våra hjälpaktioner
Våra bilder |Olympiaden 1912| Rover Moot 1935 | VarRedoABC Öppet arkiv exempel på bilder, filmer, föremål, mm

Att söka sin egen scouthistoria kan kräva mera information, än vad som finns i här. Hur får man tag på de dokument i förbundsarkiven?

Denna hemsida speglar verksamheten som bedrivs av Scouternas Arkiv- och Museikommitté och vissa resultat av den

PowerPointpresentation om Museet på Kjesäter ppt 9 MB  Födelsedagstips
Scoutmuseet efterlyser Besöksstatistik för museet 2013-2017 (första kvartalet)
Anvisningar för bidrag till arkiv och museum (pdf) Kontakta oss Hänt sen sist på hemsidan

Scoutloggan på sidan länkar till Scouternas hemsida. På övriga sidor är den bakåtpil.
Uppdaterad 2020-01-14
Facebook Museet på Facebook
Skapad 060228 | Besökts:
Http://www.free-counter-plus.com

Hjälp - vi behöver en bibliotekarie till
HJÄLP - vi behöver en till som jobbar med vårt bibliotek
Svensk högtid
Böckerna Getingen och Järven
Getingen & Järven

Union Jack
If you want to  visit the museum and the Archive read this and
Fill in

Denna hemsida är fristående från Scouternas Arkiv och Museum, men den berättar om delar av verksamheten där, inte minst om Scoutmuseet och Vännerna. Webmaster Lars-Olof Sandberg
Kontakta SAMS.