BP Scouthistoria
Scouthistoria i årtal
S:t Göran och draken
Svenska Scoutförbundets och dess föregångares historia,
berättar om de förbund som vi arbetar med på arkivet och museet:

Här nedan hittar du scouthistoriska länkar. De leder till berättelser och artiklar, till listor med scoutings historia i årtal samt till några specialregister. När vi hittar något som är scouthistoriskt intressant, eller får tips om det, så försöker vi lägga en länk dit på de här sidorna. Tipsa oss gärna om fler länkar. Kanske har även ditt scoutdistrikt berättat distriktets historia i samband med tidigare jubileer? Eller har ni gjort historiska tillbakablickar i scoutdistriktets tidning?

Scouthistoria - allmänt, handlar om BP, scoutings födelse mm:

Brownsea Island: The First Scout Covers (1) S:t Georgslegenden
Brownsea Island: A letter from Baden Powel (1)  Artikel i SVD 24/6 08 om Scouting for Boys
Scoutings historia i årtal   Artikel i Gillescouten om "I begynnelsen var..."  (2)
Scouting 100 år (pps 21 234 kB)  Artikel i Gillescouten om "I begynnelsen var..."  (3) 
En ny rörelse föds Artikel i tidningen Tema Arkiv om Scouting 100 år (4) 
"The Baden-Powell History" Lagt länk till "Läs om scoutrörelsens begynnelse"  
BP i Sverige (pps 6 894 kB) Gustaf Hellströms kampanj för scouting 1909–1910 (5)
Scoutfrimärken 100 år Text- och bildbilaga till ovanstående (5) 
The History of Scouting Scouting som ungdomsfostrare, brev från Sven J 
Scouting History 1907-2007 Cajenn "Den evige scouten" ur SvD 1 aug 1965 (6)
BP, Scouting for boys, 1908 The ScoutBaseUK/Scouting History
Meet Baden-Powel Film 2019 När Gustaf Hellström "öfvertransporterade" scoutrörelsens idé till Sverige
Populär Historia, mars 2007: Den första Scouten Gustaf Hellströms kampanj för scoutrörelsen 1909-1910
Gösta Ternström, aktiv scout i 80 år, vd för Scoutvaror i 40 år och grundare av Scoutmuseet  (PDF)  
1 Vi har fått dessa godbitar i PDF-format från Hans Gerlach i Karlstad - TACKAR. Artiklarna kommer från den engelska klubben Scout and Guide Stamp Club.
2 Ur Gillescouten 4 2007 om Föreningen Scoutmuseets Vänners årsskrift 24 2007: En berättelse om när scoutrörelsen kom till Sverige, del 1. Mängder av fakta och avslöjad skröna.
3 Ur Gillescouten 3 2009 om Föreningen Scoutmuseets Vänners årsskrift 25 2008 och 26 2009: En berättelse om när scoutrörelsen kom till Sverige, del 2 o 3. Svårforskat om flickhistoria. | Nu kommer den spännande fortsättningen.
4 Tema Arkiv är föreningstidning för medlemmar i Näringslivets Arkivråd (NLA), Arkivrådet för arkivverksamma inom statliga sektorn (AAS), Föreningen arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK) och Folkrörelsernas Arkivförbund (FA). Tidningen är i första hand avsedd för proffsarkivarier.
5 Artikeln tagen ur: Gustaf Hellström-sällskapets medlemsblad nr 19 våren 2010 (5,3 MB), Text- och bildbilagan (30 MB)
6 Apropå storläger och regn - i samband med Stegeborgslägret 1965

Bidrag från Svenska scoutförbundets distrikt samlar vi här. Vi vill ha berättelser och artiklar från fler distrikt. Just nu finns här bara material från Storstockholm:
Lite scouthistoria från Storstockholm , distriktets födelse, Vässarö distriktstävlingar mm

Specialregister har vi sammanställt några stycken under årens lopp. Ett par av dem hittar du här:

Kårregistret, visar bl.a. vilka kårer som funnits var under olika år

Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster