Logo Scoutmuseets Vänner

Årsskrifterna

Årsskrifterna Föreningen Scoutmuseets Vänner ger varje år ut ett nummer i serien av årsskrifter. Som medlem får du naturligtvis årets skrift som en del av ditt medlemskap. Årsavgiften 200 kronor sätts in på Scoutmuseets Vänners bankgiro 5049-2271. Vårt pg har upphört! Var god ange att avgiften avser Scoutmuseets Vänner. För ständigt medlemskap betalar du 4 000 kronor.

Den som önskar kan beställa årsskrifter genom att kontakta smv@scouterna.se. Kostnaden är 50 kronor per skrift utom årsskrifterna nr 24, 25, 26, som kostar 150 kr, men du kan få alla tre för 300 kr. Ange det år du är intresserad av. En del äldre nummer har tyvärr tagit slut.

Tidigare har i serien utkommit:

 

1984
Nr 1 
Vargungar
Carin och Gösta Ternström

En kavalkad om Vargungarna från starten runt 1920 till införandet av Miniorscouter 1970.

1985
Nr 2
Biscaya
Raoul Neveling

Om den första seglingen, verksamheten under 2:a världskriget och Rulles tankar om sjöscouting och sjömanskap.

1986
Nr 3 
Scoutfrimärken SLUTSÅLD
Jan Henrik Bergqvist

En historik om de äldre utgåvorna och en handledning i samlande av scout- frimärken.

1987
Nr  4
Ebbe Lieberath SLUTSÅLD
Georg Sterzel

Han som överförde Scouting till Sverige. Pionjär - Föregångsman - Ungdomens man.

1988
Nr 5 
Folke Bernadotte
Erik Ende

Scoutchef o styrelseordförande under åren 1937 - 1948. Folke Bernadotte den aktive, glade och mycket engagerade scouten.

 

Årsskrift 6 1989
1989
Nr 6 
Blåvingar del 1 (PDF)
Blåvingar del 2 (PDF)
Ragnhild Granlund och Margareta Puke
En kavalkad om Blåvingarna från starten 1930 till införandet av Miniorscouter 1970.
1990
Nr 7 
Gamla rötter nya skott, om miljöfrågor
Klas Sandell

Om friluftsliv, natur, naturvård och miljöfrågor under 1900-talet i SSF, SS och SSF.

1991
Nr 8 
Scouternas U-landsinsatser
Margareta Fromholtz

- som ringar på vattnet. Och vad hände sedan.

 

1992
Nr 9 
Förbundsläger
Gerd Ek och Rolf Bergqvist

Storlägren inom SFS, SS och SSF allt från Jublolägret 1927 tom SCOUT 86.

1993
Nr 10
Flickscoutchefer
Margareta Bron

Våra flickscouchefer inom SFS från starten 1913 till förbunds- sammanslagningen 1960.

1994
Nr 11 
Gilwell 60 år
Ulf Hedvall, Torvald Hagstedt och Hasse Johansson

Tillkomsten, kurserna och minnena.

Bengt Junker
1995
Nr 12 
Bengt Junker 
Raoul Neveling

Ett vänporträtt. Sjöscouting gav scouting en dynamisk ledare.

1996
Nr 13
Från prov till uppgift
Gerd Ek

Utveckling och avveckling. Scouting i ett föränderligt samhälle.

Från Sakletare till konserveringstekniker
1997
Nr 14 
Scoutmuseet 1972-1997
Från sakletare till konserveringstekniker
i PDF-format 1 638 kB
Georg Sterzel

Historien, tillkomsten och arbetet. "Ju längre du kan se tillbaka, desto längre framåt ser du troligen" (Churchill).

1998
Nr 15 
Blå Hajken 50 år 1 | 2
(1 PDF 4 714 kB | 2 PDF 4 469 kB)
Hans-Åke Jansson

Traditionerna, historien, loggboks- utdrag, samt "Blå Skuggans" (skaparen av Blå Hajkerna) egen berättelse.

1999
Nr 16 
Arvet från BP, visionen och verkligheten
Gerd Ek

Visst är scouting fortfarande en rörelse även om det finns fler områden där visionen och verkligheten kunde gå hand i hand .

2000
Nr 17 
Frustunaby
Barbro Granlind

Sagan om Frustunaby. Flickscoutgård, Kursgård. Tillkomsten, minnen och loggboksutdrag.

2001
Nr 18 
Samhällsinsatser
Gerd Ek

"En scout är hjälpsam" Våra hjälpinsatser och humanitära aktioner. En pionjärinsats.

2002
Nr 19 
Stilskolan
Ove Lindahl

En epok i marknadsföring av Scouting. Att ge näringslivet kurser för anställda ungdomar i yttre och inre stil i utbyte för de anslag vi då fick.

2003
Nr 20 
Sjöscouting 1913-2003
Lennart Eriksson

En rapsodi av 90 års verksamhet. Med delar av Rulles "memoarer" och tankar om utvecklingen då och sen.

2004
Nr 21 
Att vara redo i kristid
Gerd Ek

Vad svensk scouting uträttat under framförallt 1:a och 2:a världskriget i form av hjälpinsatser i samhället.

Årsskrift 22 2005 Skördetid och framtidstro
2005
Nr 22 
Skördetid och framtidstro
Georg Sterzel
i PDF-format 4 358 kB

Några glimtar från Sveriges Scoutförbunds historia 1945-1960. Den andas verkligen framtidstro och är väl värd att läsas av dagens scoutledare också!

Årsskrift 23
2006
Nr 23 
Scoutvaror
Gösta Ternström

De första 50 åren med Scoutvaror,  1931-1981

Årsskrift 24
2007
Nr 24 
I begynnelsen var...
Georg Sterzel

En berättelse om när scoutrörelsen kom till Sverige. Del 1. Kostar 150 kr. Köper du alla tre betalar du 300 kr.

Årsskrift 25
2008
Nr 25 
I begynnelsen var...
Georg Sterzel

En berättelse om när scoutrörelsen kom till Sverige. Del 2. Kostar 150 kr. Köper du alla tre betalar du 300 kr.

Årsskrift 26
2009
Nr 26 
I begynnelsen var...
Georg Sterzel

En berättelse om när scoutrörelsen kom till Sverige. Del 3. Kostar 150 kr. Köper du alla tre betalar du 300 kr.

Årsskrift 27
2010
Nr 27 
Eilertz Fryland 1925-1983
Kurt Ahrén, Margareta Broon, Birgitta Jansson, Nina Karemo
Fyra av hans medarbetaren berättar här om Eilertz hans arbetsuppgifter och hans personlighet.

 

2011
Nr 28
Scoutförlaget 1930-1989
Bosse Tolander
"Det lilla förlaget med de stora upplagorna"
2012
Nr 29
Världsscoutläger i Norden 
Styrelsen, Scoutmuseets Vänner
Förord av Bertil Tunje

2013 nr 30 Vässarö 70 år

2013
Nr 30
Vässarö 70 år
Redaktörer: Lennart Eriksson och Lars-Olof "Pliiiggis" Sandberg

2014 nr 30 Våra bortglömda hjältar

2014
Nr 31
Våra bortglömda hjältar
Redaktör: Lennart Eriksson

2014 nr 30 Våra bortglömda hjältar

2015
Nr 32
Vindalsö sjöscoutö i 70 år 
Redaktör: Lennart Eriksson

2016 nr 33 Livet i en flickscoutkår på 1930-1950-talet

2016
Nr 33
Livet i en flickscoutkår på 1930-1950-talet
Författare: Kerstin Bené

Årsskrift 34 2017 Kjesäters Folkhögskola

2017
Nr 34
Kjesäters Folkhögskola
Författare: Kerstin Nordström

Årsskrift 35 2018 Kjesäters Folkhögskola

2018
Nr 35
Som flickscoutinstruktör
i Etopien

Författare: Kerstin Bené

Årsskrift 36 2019 Scouterna deltar under de Olympiska Spelen 1912

2019
Nr 36
Scouterna deltar under  Olympiska Spelen 1912
Redaktörer: Lennart Eriksson, Lars-Olof Sandberg, Mats Thorby och Kerstin Nordström

Scouting i nykterhetsrörelsen

2020
Nr 37
Scouting
i Nykterhetsrörelsen
Text: Ove Ernström, Birgitta Rosén
Omslag: Tomas Engblom
Redigering Ove Ernström, Mats Thorby

Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster