SAMS-logo AMK, Scouternas Arkiv och MuseiKommitté

 

 

De som gör jobbet, det är medlemmarna i AMK. Det är de som klipper, klistrar och kopierar tidningsurklipp eller monterar dräktmärken på tavlor. De märker, registrerar och arkiverar mängder med handlingar. De skannar fotografier och registrerar dem. De gör utställningar i museet och mycket, mycket annat.

Du är också välkommen i gänget! Vi erbjuder arbetsuppgifter, som kräver noggrannhet och uthållighet, och som ger trivsam gemenskap i arbetet. Om du är intresserad av scoutings historia eller av sådan här verksamhet, så hör av dig till någon av oss i SAMS (se nedan).

SAMS, AMK:s styrelse
Du kan köpa gammal scoutlitteratur av oss, se länken Scoutmuseets vänner
Om du har gamla scoutböcker eller något annat du vill skänka bort kontakta smv@scouterna.se
Skriv och berätta vad du tycker, vad du saknar och vad du vill ändra på i vår Gästbok

Scouternas logo
Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster