SAMS-logo Arkiv- och Museikommitténs 
(AMK:s) samlingar

Detta är förteckningarna över alla registrerade föremål som finns i AMK:s historiska samlingar, framför allt i eller i anslutning till scoutmuseet. Samlingarna består av ett välfyllt scoutbibliotek (du får ej låna hem böcker), c:a 50 000 pressklipp, scoutdräkter, affischer, fotografier, diabilder, skioptikonbilder, vykort, negativ, filmer, video, bildband, kassett- och ljudband, frimärken och märken. Här följer länkar till huvudavdelningarna, de flesta av dem har sedan även länkar till flera underavdelningar.

 

A. Museiföremål (ca 2000) loggböcker (423)  M. Dekaler och klistermärken
B Biblioteket (c:a 2 700 böcker, tidskrifter) Postalt, dvs frimärken etc
C. Pressklipp (ca 50 000 st) R. Ritningar
D. Scoutdräkter (bl.a. ca 3 100 märken) Exempel ur samlingarna
E. Affischer (ca 200) Bilder från från samlingarna
L. Foton, filmer, ljudinspelningar o.dyl (bl.a. ca
5 000 fotografier) 

Broschyr om vår verksamhet (PDF 2,5 MB)
Scoutböcker till salu

 


Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster. Uppdaterad 18-03-08