SAMS-logo Scouternas Arkiv och MuseiStyrgrupp, SAMS
Kontaktuppgifter för SAMS m.fl.
 

Namn, länk till e-postadress

Telefon

Arbetsområden eller motsvarande

SAMS

Anders Ekdahl

0706-89 69 66

Databaser och övrig IT, hanteringen av förteckningar, boksamlingen.

 

Ove Ernström

0707-72 66 26

Organisation uppbyggnad museiutställningen, sakkunnig grafisk produktion.

 

Kerstin Hallberg

0702-86 00 36

Uppbyggnad museiutställningen, textilsakkunnig.

 

Kajsa Hult

0703-103520

Övergripande frågor, ordförande SAMS.

 

Bertil Karlsson (Berra)

0707-38 77 98

Uppbyggnad museiutställningen, snickerisakkunnig (adjungerad).

 

Mats Thorby

0704-92 43 92

Scoutmärkessamlingen, ljudmediesamlingen, affischsamlingen, ritningssamlingen, Scoutmuseets besöksverksamhet, kontakter med Gillescouterna och övriga scoutmuseer, sakkunnig scoutdräktshistoria.

 

Ingrid Wahlman (Laxen)

0702-04 77 52

Bildsamlingen, boksamlingen, kontakter med Riksarkivet, sakkunnig flickscouthistoria.

 

Christina Wolmer

0705-84 41 22

Bildsamlingen, sekreterare SAMS (adjungerad).

 

Museivännerna, epost  

 

 

Dessutom  

Annica Ewing

0707-32 49 39

Museisakkunnig.

 

Anders Lindahl

0705-73 83 91

Statistikfrågor.

 

Kerstin Nordström

0733-21 08 74

Föremålssamlingen, sakkunnig grafisk produktion och copyright-frågor.

 

Lars-Olof Sandberg (Pliiiggis)

0706-89 64 39

Boksamlingen, webbmaster.

Scouternas logoSidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp).
Kontaktperson webbmaster.