Förbundsarkiven

Grunden för allt seriöst arbete med att bevara historien, det är ett väl fungerande arkivsystem. Uppläggningen av scoutarkivet följer Riksarkivets riktlinjer, och det är också på Riksarkivet vi deponerar materialet, när arbetet med en arkivavdelning tills vidare är avslutat. Då är alla handlingar märkta, lagda i arkivkartonger och registrerade, så att de är möjliga att hitta. När en arkivavdelning ska kompletteras, eller information i deponerade handlingar behöver plockas fram, hämtar vi de aktuella arkivkartongerna från Riksarkivet. 

De här sidorna om Förbundsarkiven kan naturligtvis inte visa hur alla de registrerade handlingarna ser ut. Vad sidorna framför allt vill beskriva, det är hur arkiven är uppbyggda och vilka dokument som just nu finns i dem. Här finns dock även ett antal exempel på olika handlingar. Intressant information av generellt slag finns under rubriken "Arkivbeskrivning". Där sammanfattas den historia om arkivbildaren (d.v.s. respektive förbund), som arkivet innehåller. Men arbetet med förbundsarkiven är oerhört omfattande, och underlaget för allt som är tänkt att visas på de här sidorna är långt ifrån färdigt.

 Allmänna
upplysningar

SFS-logo
  SFS
Sveriges Flickors
Scoutförbund

SS-logo
  SS
Sveriges
Scoutförbund

SSF:s logo
  SSF  
Svenska
Scoutförbundet


Exempel
ur
förbundsarkiven

 Kjesäters Folkhögskola Arkivförteckning

Volymförteckning


Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster