Öppet arkiv

 

Här hittar du exempel på dokument ur arkiven och föremål ur samlingarna. I registren över arkiverade handlingar och i förteckningarna över föremål i samlingarna ser du vad som finns där. Tyvärr kan vi naturligtvis inte lägga ut allting, så att du kan titta på det "on line". Däremot arbetar vi med att välja ut intressanta exempel ur de olika arkiven och samlingarna. Länkar till de exemplen lägger vi här i "Öppet arkiv". Vissa av länkarna går till externa webbplatser. Exempelsamlingen är fortfarande långt ifrån heltäckande, men vi jobbar så snabbt vi hinner (och vi tar gärna mot förstärkningar!).

Länkar till exemplen i "Öppet arkiv" finns även på sidorna om respektive arkiv och samling, men här kan du få en samlad överblick över vad vi hittills har hunnit med att lägga ut. Börja med att välja om du vill undersöka arkiven eller de historiska samlingarna, och gå sedan vidare till deras underavdelningar. Eller välj att läsa exempel ur Museivännernas årsskrifter:

Exempel ur förbundsarkiven mm, dvs arkiven för Sveriges Flickors Scoutförbund, Sveriges Scoutförbund och Svenska Scoutförbundet. Här hittar du exempel på protokoll, cirkulär, tidningsartiklar, trycksaker, utbildnings- och programinformation mm. 
Stockholms Stadsarkiv ha haft tema Scouting.
Exempel ur övriga historiska samlingar, dvs AMKs samlingar i framför allt scoutmuseet. Här kan du se exempel på filmer, museiföremål, scoutmärken, utdrag ur litteratur med scoutanknytning, pressklipp om scouting i hela landet, scoutfrimärken mm. 
Exempel ur Museivännernas årsskrifter, dvs de skrifter som Scoutmuseets vänner ger ut varje år sedan 1984. Här kan du läsa några av dem. 
Exempel ur vår fotosamling på nästan 5 000 fotografier. 
Exempel på föremål.
Exempel på broschyr för Gilwellkurs från 40-talet

Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster