Blåvingar och Vargungar hette scouternas yngsta till 1968

Bildserien vill visa bilder på deras klädsel och verksamhet.