SAMS-logo Arkiv- och Musem 
allmän information

Utrymmena för såväl arkivhandlingar som föremål är starkt begränsade. Därför måste du alltid kontakta oss i förväg för besked, om du vill lämna handlingar och saker till oss.

Förbundsarkivens uppgift är att återspegla utvecklingen inom Svenska Scoutförbundet samt dess föregångare, Sveriges Flickors Scoutförbund och Sveriges Scoutförbund. Från och med 2013 ingår även arkivet för Scouterna. Observera att handlingar från enskilda distrikt och kårer däremot huvudsakligen arkiveras i exempelvis kommunarkiven eller länens föreningsarkiv.

 


Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster