Scoutings historia i årtal

Vid lägerelden

Förkortningar

BP Baden-Powell
SS Sveriges Scoutförbund
SFS Sveriges Flickors Scoutförbund
SSF Svenska Scoutförbundet
SSU Svenska Scoutunionen
SFR Sveriges Flickscoutråd
SSR Svenska Scoutrådet
FA Frälsningsarmen
IOGT International Order of Good Templars
NTO Nationaltemplarorden
NSF Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
SMU Svenska Missionsförbundets Ungdom
WAGGGS World Association of Girl Guides and Girl Scouts
WOSM World Organisation of the Scout Movement
JOTA Jamboree-on-the-Air
HK Högkvarter
ANT Alkohol-Narkotika-Tobak


Första lägret på Brownsea Island 1907
Mer om scouting i världen

Världen

 

Sverige

BP föds 22/2 Lite om BP:s barndom och liv (Danska)

1857

 

Agnes Baden-Povell föds 16/12  1858  

1871

Ebbe Lieberath föds 25/6

BPs första bok Scouting and Reconnaissance kommer ut

1884

 

Rudyard Kipling skriver ”Djungelboken”

1894

 

Andra boerkriget i Afrika   
Belägringen av Mafeking påbörjas 13/10
Boken Aids to Scouting kommer ut

1899

 

Mafekings befrielse 18/5

1900

 

BP kommer under permission i England i kontakt med Boys Brigade och dess grundare W.A. Smith

1903

 

BP börjar forma idéerna till vad han kallar ”Scouting for Boys”
BP kommer i kontakt med amerikanen E.T. Seton och hans Woodcraftindianer

1906

 

BP skriver utkastet ”Boys patrols” med ett ”Scout-craft” program
BP författar 15/6 – 23/7 boken ”Scouting for Boys” (som sedan publiceras 1908)  
Lägret på Brownsea Island
BP reser på föreläsningsturné under hösten
En ny rörelse föds

1907

 

Scouting for Boys” kommer ut som kapitelbok 15/1-1/5  
Tidningen ”The Scout” kommer ut som veckotidning 15/5  
Scoutdräkt börjar användas
Andra provlägret

1908

En del pojkföreningar börjar ”i viss utsträckning” använda sig av övningar enligt scoutmetoden

Sjöscouting börjar
Rally i Kristallpalatset 4/9
The Boy Scout Council bildas
De första "scoutflickorna" dyker upp
Scouting startas i Chile som första icke-brittiska land

1909

Scouting börjar i Göteborg

Ebbe Lieberath börjar översätta Scouting for Boys till svenska. Boken publiceras i mars 1910.

Försök med scouting för flickor under ledning av Agnes Baden-Powell  
BP besöker Ryssland

1910

Scoutkåren Riddarpojkarne med Ebbe Lieberath som ledare bildas i Göteborg i januari 
KFUM scoutkåren i Uppsala "Riddarpojkarna" bildas.
I maj detta år bildas den andra KFUM-kåren i Sverige: Frivilligkåren i Helsingborg och den finns fortfarande kvar.

Scoutrally i Windsor Park

1911

BP besöker Sverige och Norge  
Wallinska skolans scoutförening bildas
18/11med Emmy Grén-Broberg som ledare KFUM s Scoutförbund bildas 18/12  
Emil Winqvist, KFUM, scoutchef (1911-1918)

Juliette Low startar flickscouting i USA

1912

Sveriges Scoutförbund (SS) bildas 3/1 Bild
Ebbe Lieberath
blir förste scoutchefen (1912-1937)  
Första numret av tidningen ”Scouten” kommer ut 25/2
SS´ första förbundsläger, ”Olympialägret” (bilderbok från Olympialägret), i samband med Olympiska spelen i Stockholm 1/7 - 20/7
Första Ledarkursen för flickor  
KFUM-läger i Helsingborg 9 – 13/8

 

1913

Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS) bildas 26/3  
Emmy Grén-Broberg
, SFS, flickscoutchef (1913-1921)  
Sjöscouting startas i Göteborg och Vaxholm

S:t Georgsdagen firas för första gången (men i Sverige dröjer det till 1920)

1914

Kommendören m.m. N.E.Anckers utnämns till SS’ sjöscoutchef. 
SS’ första instruktionsbok kommer ut  
Första scoutledarkursen på Rockelstad  
S:t Georgsdagen 23/4 firas första gången
Baltiska lägret (SS’ andra förbundsläger) hålls i Malmö i samband med Baltiska utställningen
Pojkscouterna till landstormen vid mobiliseringen  
Scoutarbete börjar bedrivas inom KFUK. Det första mötet hålls i februari, varefter de första KFUK-scouterna invigs i maj.

BP organiserar vargungegrenen

1915

Scouterna deltar i beredskapsarbete

The Wolf Cub' s Handbook publiceras i december

1916

SFS’ första ledarkurs på Södertuna, Södermanland
FA (Frälsningsarmén) startar Scoutverksamhet

Girl Guiding (handbok för flickscouter) av BP kommer ut med utkast även till program för Brownies (blåvingar) och seniorscouter  
Olave Baden-Powell utnämns till Chief Guide
Seniorscouting döps i Storbritannien om till Rover Scouting i augusti

1918

Ebbe Lieberath anställs på SS’ kansli (till 1924)
SS deltar i potatisodling i stor skala
10 april stupar en svensk scout 16 år gammal i Tammerfors i Finland
Ivar Wallin, KFUM, scoutchef (1918-1934)
Scoutläger för FAs pojkbrigader

W F deBois Maclaren skänker Gilwell Park, Essex, till brittiska scoutförbundet i juli.
Första ledarkursen hålls i september. De första träpärlorna (Gilwell insignierna) delas ut.

1919

 

1:a världsjamboreen på Olympia , London
WOSM (World Organization of the Scout Movement) bildas - BP utropas till ”Chief Scout of the World”

Internationella byrån öppnas i London
Första internationella pojkscoutkonferensen hålls i London
Första internationella flickscoutledarkonferensen hålls i Oxford i juli

1920

Lokala S:t Göranskommittéer börjar förekomma
S:t Georgsdagen börjar firas i Sverige
Silvervargen instiftas som märke för vandrarscouter  
Vandrarscoutlag och vargungeavdelningar börjar dyka upp
FA:s svenska pojkbrigader omvandlas till livräddningsscoutorganisationen

 

1921

KFUK:s Scoutförbund bildas Lydia Lidholm, blir förste flickscoutchefen (1921-1929)

2:a Världsflickscoutkonferensen i Cambridge, England  
2:a Världspojkscoutkonferensen i Paris, Frankrike  
Scouternas världskommitté bildas  
BP väljs till ordförande på livstid  

BP publicerar ”Rovering to success”

1922

FAs flickscoutverksamhet, garderna, startar och ansluts till livräddningsgardorganisationen

 

1923

Ebbe Lieberath blir medlem i internationella kommittén  
SFS och KFUKs Scoutförbund har ledarkurs på Södertuna  
Sveriges Flickscoutråd (SFR) bildas av SFS och KFUK  
SS tredje förbundsläger vid Mölndal

Andra världsjamboreen i Ermelunden i Köpemhamn
Flickornas första världsläger hålls på Foxlease, England i juli.  
3:e Världsflickscoutkonferensen i Foxlease, England  
3:e Världspojkscoutkonferensen i Köpenhamn, Danmark

1924

SFS’ kansli flyttar till "Gamla Eriksberg", Stockholm  
SFS ger ut sin första instruktionsbok  

Mary Lagercrantz-Odencrants, SFS, flickscoutchef (1924-1931)

Kandersteg, Schweiz, pojkscouternas första internationella center, öppnas

1925

SFS får 13/12 Frustunaby, som sedan invigs den 13.5 1926

4:e Världsflickscoutkonferensen i Edith Macy, USA  
4:e Världspojkscoutkonferensen i Kandersteg, Schweiz  
Thinking Day idén instiftas på flickornas 4:e världskonferens i USA  
Handikappscouting blir en särskild gren

1926

Första numret av SFS medlemstidning ”Sveriges Flickscouters Tidning” kommer ut i februari.  
Ebbe Lieberath börjar med barnprogram i radio  
SS anställer reseinstruktör och förbundssekreterare (Bertil Ekeroth)
Diakonistyrelsen anställer scoutsekreterare (Gert Friberg)  
Scoutmagasinet blir eget aktiebolag  
SS börjar sälja S:t Georgsmärket

Thinking Day började firas 22/2

1927

SS’ fjärde förbundsläger ”Jublo” på Beatelund,
BP besöker Sverige 
SS’ Garantförening bildas 1/12
NTO:s Scoutförbund bildas
SS kansli flyttar till Norrlandsgatan 17, Stockholm

WAGGGS, ”World Association of Girl Guides and Girl Scouts", bildas och får säte i London
5:e Världsflickscoutkonferensen i Parad, Ungern

1928

Häringelägret för SFS och KFUKs Scoutförbund
SFS startar blåvinge- och seniorscoutarbete
SFS utger tidningen Ledarbladet
Mary Lagercrantz inväljs i världskommittén
IOGTs Scoutförbund bildas

Tredje världsjamboreen i Arrow Park, Birkenhead, London, England  
5:e Världspojkscoutkonferensen i Birkenhead, England  
Djuphavsscout grenen skapas i december

1929

Diakonistyrelsen tillsätter flickscoutsekreterare (resesekreterare)  
Elsa Cedergren, KFUK, flickscoutchef (1929-1951)  
SS’ Garantförenings första årsbok publiceras
Första numret av SSs ledartidning Totem utkommer i februari

Lady Olave BP blir World Chief Guide  
6:e Världsflickscoutkonferensen i Foxlease, England

1930

SS och KFUMs Scoutförbund bildar Svenska Scoutunionen (SSU) med Svenska Scout rådet (SSR) som verkställande organ
SFS’ kansli flyttar till Smålandsgatan 20, Stockholm  
SS’ Garantförenings årsbok byter namn till Svenskt Scoutliv  
SFS Garantförening bildas med kronprinsessan Louise som förste garant 19/5  
Flickscoutboden börjar sin verksamhet  
Ny Handbok för flickscouter samt sångbok med noter kommer ut
IOGTs Scoutförbund har förbundsläger på Tollare

1:a World Rover Moot i Kandersteg, Schweiz
6:e Världspojkscoutkonferensen i Wien-Baden, Österrike

1931

Sveriges Scoutförbunds Förlags AB och AB Scoutvaror startar (direktör Gösta Ternström)  
SS’ femte förbundsläger
Kullalägret utanför Helsingborg äger rum  
Vargungeboken kommer ut  
Maria Dillner, SFS, flickscoutchef (1931-1935)  
Blåvingeboken kommer ut  
SFS Garantförenings årsbok ”Flickscouternas årsbok” utkommer (1931-1933)

Our Chalet i Adelboden, Schweiz invigs i juli
7:e Världsflickscoutkonferensen i Bucze, Polen  
Thinking Day-fonden instiftas
Första Gang Showen I London hålls i oktober. Skrivs och leds av Ralph Reader

1932

Prins Gustaf Adolf ordförande i SSR
Scouternas hjälpaktion en vecka i mars
S:t Georgsmärket säljs av alla pojkscouter
SFS byter förbundsmärke  
NTOs Scoutförbund ansluts till SSU

4:e världsjamboreen i Gödöllö, Ungern  
7:e Världspojkscoutkonferensen i Gödöllö, Ungern

1933

Lord och Lady BP besöker Sverige  
SS’ kansli flyttar till Drottninggatan 90, "Scoutcentrum", Stockholm  
SFSs förbundsläger Hesselbyholmslägret  
NTOs flickscouter ansluts kollektivt till SFS

8:e Världsflickscoutkonferensen i Our Chalet, Schweiz

1934

Sveriges Flickscouters Tidning byter namn till Treklövern
Propagandavecka för scouting i anslutning till 23/4 
Gilwellstugan vid Rockelstad invigs 24/6  
Hugo Cedergren, KFUM, scoutchef (1934-1945)
Barnens adventskalender börjar säljas av SFS

2:a World Rover Moot på Ingarö invigs av BP
8:e Världspojkscoutkonferensen i Stockholm, Sverige

1935

Gerda Bäckström, SFS, flickscoutchef (1935-1949)

9:e Världsflickscoutkonferensen i Stockholm/Rättvik, Sverige

1936

Flickscouternas bok av Elin Lundh kommer ut
SS’ och SFS’ garantföreningar ger för första gången gemensamt ut årsboken Svenskt Scoutliv  
IOGTs Scoutförbund ansluts till SSU  
FA antar det officiella scoutprogrammet

5:e Jamboreen i Vogeleng, Bloemendahl, Holland  
9:e Världspojkscoutkonferensen i Haag, Nederländerna

1937

Ebbe Lieberath avlider 1/11  
Folke Bernadotte SS:s scoutchef (1937-1948)
SS’ och SFS’ garantföreningar slås ihop till Scoutfrämjandet med årsboken Svenskt Scoutliv

10:e Världsflickscoutkonferensen i Our Chalet, Schweiz

1938

SSR och SFR värdar för nordisk konferens
Rikstjänstmärket instiftas  
Storlägret ”Träff på Tullgarn 38” med prins Gustaf Adolf som lägerchef 
SS’ kansli flyttar till Drottninggatan 73 C , Stockholm (från 1960 SSF)
Frithiof Dahlby (Grå Vargen) förbundsinstruktör i
Sveriges Scoutförbund 
IOGTs flickscoutsektion ansluts till SFS

3:e World Rover Moot vid Monzie Castle , Skottland  
10:e Världspojkscoutkonferensen i Edinborough, Skottland  
Flickornas andra världscenter, Our Ark, öppnas i London 2/5  
Flickscouternas världsläger Pax Ting i Gödöllö, Ungern

1939

Scouternas hjälpaktion återuppstår
”Scoutledarhandboken” av Fritiof Dahlby kommer ut

 

1940

FA antar det officiella flickscoutprogrammet

BP dör i Afrika 7/1  
Flygscouting lanseras som ny scoutgren i Storbritannien.

1941

SFS’ kansli flyttar till Arsenalsgatan l, Stockholm
Första högre utbildningen för flickscoutledare

 

1942

Första sjöflickscoutkåren i SFS (Lidingö) startar
Boken Pojkar till sjöss av Bengt Junker och Raoul Neveling kommer ut  
SS förvärvar havskryssaren ”Biscaya”  
SS startar nyingsverksamhet  
Sveriges Ungdomsberedskap bildas

 

1943

Frälsningsarméns scoutförbund ansluts till SSU
Stockholms Scoutkår av SS erhåller Vässarö genom testamenariskt förordnande av sjökaptenen Ragnar Westin (avliden 1942).

 

1944

SFS och SS värdar för konferensen Scoutrörelsen i samhällets tjänst 
Frithiof Dahlby (Grå Vargen) generalsekreterare i Sveriges Scoutförbund  
Första flygscoutlägret hålls på Ålleberg  
KFUM börjar sälja sin väggalmanacka

 

1945

SFR värd för nordisk konferens  
Lady BP besöker Sverige  
SFS köper Regeringsgatan 88Kjell Bengtsson, KFUl\1; scoutchef (1945-1956)

11:e Världsflickscoutkonferensen i Evian, Frankrike

1946

SFSs förbundsläger Björkölägret
Sjöscoutanläggningen Vindalsö invigs
SSs förbundsläger Gränsölägret
NTOs och IOGTs flickscouter bildar egna förbund inom SFR

6:e världsjamboreen i Moisson, Frankrike
11:e Världspojkscoutkonferensen i Rosny, Frankrike

1947

Prins Gustaf Adolf omkommer i en flygolycka
Gustaf Adolfsmärket instiftas
SS omprövar scoutåldrarna. De ”nya linjerna” börjar tillämpas på prov: scout 11-14/15, vargunge 9-11
Tyska scouter på kurs på Gilwell
Scoututbildning för tyskor på Frustunaby

12:e Världsflickscoutkonferensen i Cooperstown, New York, USA
Gillescouting instiftas i Storbritannien i juni

1948

Folke Bernadotte mördas i Palestina 17/9
Lennart Bernadotte, SS, scoutchef (1948-1951)
Blå Hajkerna startar i Småland och Norrland
Boken Din patrull av Torvald Wermelin kommer ut
Flickscoutboden flyttar till Regeringsgatan 88

1:a internationella handikapplägret i Holland
4:e World Rover Moot vid Skjåk, Norge
12:e Världspojkscoutkonferensen i  Elvesaeter, Norge

1949

Estelle Bernadotte, SFSs flickscoutchef (1949-1957)
SFSs förbundsläger Stråkenlägret
Friluftsmagasinet Scoutvaror flyttar till Sveavägen 55

13:e Världsflickscoutkonferensen i Oxford, England

1950

SSs förbundsläger Åvatyr
Jubelgilwell nr 50

7 Jamboreen i Salzkammergut, Bad Ischl, Österrike
13:e Världspojkscoutkonferensen i Salzburg, Österrike

1951

SS ”4O-årsgåvan” till döva barn, ”Röda Knopen startas
Bengt Junker, SS, scoutchef (1951-56, 1958-66)
Brita Stjernqvist första kvinnan i SS’ HK
Signe Dreijer, KFUK, flickscoutchef (1951-1956)
FAs flickscoutförbund ansluts till SFR

1 Indaba i Gilwell Park, England
14:e Världsflickscoutkonferensen i Norge
I april blir basker tillåten som alternativ huvudbonad i Storbritannien

1952

SS höjer övre scoutåldern till 15/16 år
SFS och SS enas om samarbete i studiearbetets form
Wedenbergsskolan för döva barn invigs
Mullfjällsstugan invigs

5:e Rover Moot i Kandersteg, Schweiz
14:e Världspojkscoutkonferensen i Vaduz, Liechtenstein

1953

SFS startar hjälpaktion för tyska flyktingflickor, vilken resulterar i hushållsskolan Castell
SS slopar vandrarscoutgrenen och inför i stället ”oldscouter”  
Scouting på Mora folkhögskola
De första "samscoutlägren"

15:e Världsflickscoutkonferensen i Zeist, Nederländerna

1954

SFS:s förbundsläger Tromtölägret med Lady BP som gäst
Tyska barn i svenska scout familjer
Första föräldrakursen äger rum
En ny Flickscouternas handbok kommer ut
Sångbok för flick- och pojkscouter kommer ut

8:e världsjamboreen, Niagara-on-the-lake , Canada
15:e Världspojkscoutkonferensen i Niagara, Canada

1955

Aktionen Ljuspunkten för blinda barn startas
SS arrangerar sex landsdelsläger i stället för ett gemensamt förbundsläger
SS inför ny scoutdräkt och ny förbundsbeteckning för seniorscouter och äldre
SMU börjar med scoutverksamhet

 

1956

SFS:s Treklöveraktion startar 1/10
SS och Röda Knopen startar första gymnasieutbildningen för döva och rörelsehindrade
SFS och SS tillsätter i september en samarbetskommitté i seniorfrågan
Åke Andren, KFUM, scoutchef (1956-1960)
Ingrid Lundbäck, KFUK, flickscoutchef (1956-1963)

100-årsminnet av BPs födelse
*9:e världsjamboreen, Sutton Park, England
6:e Rover Moot i Sutton Park, England
2:a Indaba i Sutton Park, England
16:e Världspojkscoutkonferensen i Cambridge, England
16:e Världsflickscoutkonferensen i Petropolis, Brasilien
Our Cabana, Mexico, flickscouternas 3:e världscentrer, öppnas 24/7. Estelle Bernadotte inviger.

1957

I maj tillsätter SFS och SS en kommitté som skall undersöka möjligheterna för ett närmare samarbete mellan de båda förbunden
Gösta Lewenhaupt, SS, scoutchef (1957)
Märta Norrman, SFS, flickscoutchef (1957-1964)
"Scoutveckan 1957", stilvecka, ordnas av SS
Första PR-kursen äger rum.

 

1958

I november uttalar sig SS’ förbundsstämma positivt för ett samgående mellan SFS och SS
Folke Bernadotteaktionen för barn med cerebral pares
startas
Treklöverkurser för flickscoutledare startas
Tidningen Totem
byter namn till Samspel

10:e världsjamboreen Mount Makiling, Filippinerna
17:e Världspojkscoutkonferensen i New Delhi, Indien

1959

I mars uttalar sig SFS’ förbundsstämma positivt för ett samgående mellan SFS och SS. Härefter tillsätts utredningskommittén S-59 med uppdrag att under resp. förbundsstyrelser leda utrednings- och planeringsarbetet inför det eventuella samgåendet
SFSs förbundsläger Västgötaresan
SS arrangerar sex landsdelsläget i stället för ett gemensamt förbundsläger
Stilskolor, senare stilkurser, lanseras av
Raoul Neveling
Sammanslagning av flick- och pojkscouter inom resp. NTOs och IOGTs Scoutförbund

3:e Indaba i Ommen, Holland
17:e Världsflickscoutkonferensen i Kifissia, Grekland
JOTA, Jamboree On The Air, håller första radioträffen över världen via radio.

1960

13/11 bildar SFS och SS gemensamt Svenska Scoutförbundet (SSF) med Bengt Junker som förbundsordförande och Märta Norrman som vice. Bild
De första planerna kring Kjesäter läggs fram.
KFUKs och KFUMs Scoutförbund slås samman till KFUK/KFUMs Scoutförbund

7:e World Rover Moot i Melbourne, Australien

18:e Världspojkscoutkonferensen i Lissabon, Portugal

I juli öppnas BP House i London av drottningen

I november blir det i Storbritannien tillåtet för seniorscouter och rovers att använda långbyxor.

1961

Ledarbladet och Samspel slås ihop till Ledarbladet Samspel

Treklöverhemmet och Lysestrand invigs

Vårt Program startas

FAs pojk- och flickscoutförbund slås ihop

 

1962

SSF firar 50-års-jubileum - 50 år efter starten av SS - med bl a Jubiläger

Lady Baden-Powell besöker Sverige

SSFs kansli flyttar till Erstagatan 31, Stockholm

Folke Bernadotte-hemmet invigs i november

Lekoteket startas på Blockhusudden i Stockholm

Kjesäter köps av Vingåkers kommun för en krona

11:e världsjamboreen i Marathon, Grekland

18:e Världsflickscoutkonferensen i Nyborg, Danmark

19:e Världspojkscoutkonferensen på Rhodos, Grekland

1963

SMUs scoutverksamhet ansluts till SSU
Bilder från Världsscoutjamboreen, Maraton i Grekland

 

1964

31/5 invigs Kjesäter av kung Gustaf VI Adolf
Tromtölägret
Marianne Jornée v förbundsordförande (1964-1969)

Rover Moot år med läger på flera platser världen runt. Ett av dem hålls i Tiveden, Sverige

20:e Världspojkscoutkonferensen i Mexiko City, Mexiko

 

1965

SSFs förbundsläger vid Stegeborg och Kåreholm

Tidningen SCOUT ersätter Treklövern och Scouten

Lady Baden-Powell besöker Sverige

S:t Görans kapell på Kjesäter invigs

Hästskoaktionen, SSFs aktion för utvecklingsstörd ungdom, startas i november

SSFs seniorscouter håller första ”Rikstinget”

Svenska Scoutrådet (SSR) ombildas till ett centralt samarbetsorgan för såväl flick- som pojkscoutrörelsen. Under detta verkar ett särskilt pojk- och ett särskilt flickscoutråd.

Sangam, Indien, flickscouternas 4:e världscenter, öppnas

19:e Världsflickscoutkonferensen i Tokyo, Japan

1966

Bengt Junker avgår och efterträds som förbundsordförande i SSF av Hans Wachtmeister (1966-1971)

12:e världsjamboreen i Farragut, State Park, Idaho, USA

21:a Världspojkscoutkonferensen i Seattle, USA

Pojkarnas världsbyrå flyttar till Genève, Schweiz.

I maj byter The Boy Scout Association namn till The Scout Association UK

1967

"Med sikte på framtiden", ett nytt scoutprogram, läggs fram (och tas i bruk från hösten 1968)

 

1968

SSF tar ett nytt, kraftigt reviderat program i bruk med bl.a. den nya juniorscoutgrenen. Nytt förbundsmärke, ny scoutdräkt, och nya handböcker för alla utom blåvingar och vargungar. Prov byts mot uppgifter.

SSF ordnar sjöscoutlägret SjÖ 68 på Vässarö.

Enligt kontrakt 1967 arrenderar SSF från 1968 av Domänverket gården Kopparbo i Söderbärke församling och Smedjebackens kommun. Här skapas en lägeranläggning, som invigs samma år

Högsta scoutledarutbildningen slås ihop till Treklöver-Gilwellutbildning

Förbundsläger för KFUK-KFUMs Scoutförbund, Hallmarelägret

Rover Moot år med läger på flera platser världen runt

20:e Världsflickscoutkonferensen i Helsingfors, Finland

22:a Världspojkscoutkonferensen i Otaniemi, Finland

1969

Harriet Jakobsson ny v förbundsordförande och flickscoutchef (1969-1972)

Med utgången av 1968 avskaffas de särskilda pojk- och flickscoutråden inom SSR

 

1970

Bengt Junker avlider 18/2

"Gläntan" och "Stallet" invigs på Kjesäter

Blåvinge- och vargungegrenarna ersätts av en ny gren: miniorscouting

Utställningen ”Scouting på frimärke” äger rum på Postmuseet i Stockholm

SSFs medlemsregister överförs på data. I samband därmed avskaffas den gamla årsrapporteringen till förbundet.

NTOs Scoutförbund och IOGTs Scoutförbund slås ihop till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF)

13:e världsjamboreen, Asigiri Heights, Japan

23:e Världspojkscoutkonferensen i Tokyo, Japan

Flickscouternas Europakonferens äger rum på Kjesäter

Brittiska scouter tillåts bära det nya världsscoutmärket

1971

Gunnar Wännman förbundsordförande SSF (1971-1975)

Flickor får för första gången delta i segling på Biscaya

”Jambo Tanzania” SSRs samarbete med scouterna i Tanzania startar (1971-1975)

21:a Världsflickscoutkonferensen i Toronto, Canada

1972

Gösta Ternström pensioneras efter drygt 40 år som direktör för Scoutvaror och Scoutförlaget och efterträds av Rolf Kjärman.

Gösta Ternström börjar bygga upp SSFs Arkiv & Museum på Kjesäter.

Rover Moot år med läger på flera platser världen runt

24:e Världspojkscoutkonferensen i Nairobi, Kenya

1973

De gamla förbunden SFS och SS upplöses formellt

SSFs kansli flyttar till Igeldammsgatan 22, Stockholm

SSF ordnar ANT –kampanj (alkohol, narkotika, tobak)

Ralph Reader sätter upp sin sista Gang Show I London

1974

Kung Carl XVI Gustaf blir hedersmedlem i SSF

Första kullen på Kjesäters fritidsledarlinje går ut

14:e världsjamboreen ”Nordjamb” i Lillehammer, Norge

22:a Världsflickscoutkonferensen i Brighton, England

25:e Världspojkscoutkonferensen i Lundtofte, Danmark

1975

Lennart Johansson förbundsordförande SSF (1975-1980)

Frustunaby fyller 50 år. Föreningen för Frustunaby startar sin verksamhet

1/3-paragrafen gällande kvinnlig representation slopas i SSF:s stadgar

Svenska scoutfrimärken utges för första gången

”Projekt Sri Lanka” samarbetet med scouterna på Sri Lanka startar (1975-1978)

Verksamheten vid Kopparbo övertogs från årsskiftet 1974/75 av Dalarnas Scoutdistrikt, som för ändamålet bildade en särskild kommitté, Kopparbokommittén

Världsmiljömärket tillskapas

1976

En seniorscout inväljs för första gången i SSFs styrelse

Rover Moot år med läger på flera platser världen runt

26:e Världspojkscoutkonferensen i Montreal, Canada

1977

SIA-scouting, Skolans inre arbete, prövas i SSF

”Scouting 70-år” firas i Göteborg

23:e Världsflickscoutkonferensen i Teheran, Iran

1978

En ny scoutgren, bäverscouting, prövas

(15:e) världsjamboreen i Iran inställd. I stället hålls flera deljamboreer världen runt, bl.a. Dalajamb på Kopparbo 14 - 24/8.

27:e Världspojkscoutkonferensen i Birmingham, England

1979

SSFs Gilwellanläggning byggs ut

 

1980

Gerd Ek förbundsordförande SSF (1980-1984)

Rover Moot år med läger på flera platser världen runt

24:e Världsflickscoutkonferensen i Orleans, Frankrike

28:e Världspojkscoutkonferensen i Dakar, Senegal

1981

 

Pojkscoutrörelsen firar 75-årsjubileum

1982

Stor scoutmanifestation, "Scouternas Dag", hålls 25/4 i Kolmårdens djurpark i samband med 75-års firandet

15:e världsjamboreen i Alberta, Canada. Flickscouter får deltaga för första gången

29:e Världspojkscoutkonferensen i Dearborn, USA

1983

 

25:e Världsflickscoutkonferensen i New York, USA

1984

Bernt Rehn förbundsordförande SSF (1984-1988)

Föreningen ”Scoutmuseets Vänner” bildas 25/4.

”ZIMSWEDE” samarbetet med scouterna i Zimbabwe, börjar (1984-1991). Mats Thorby blir den första scoutvolontären med placering i Zimbabwe

Flickscoutrörelsen firar 75-årsjubileum

30:e Världspojkscoutkonferensen i München, Väst-Tyskland

Rover-Moot-år med läger världen runt

1985

Dalarnas scoutdistrikt (SSF) överlämnar verksamheten vid Kopparbo till den nybildade Kopparbostiftelsen som sedan dess driver anläggningen

Bäverscouting blir i april en del av engelska scoutrörelsen

1986

SSFs förbundsläger Scout 86 arrangeras (2-9/8) på sex olika platser i Sverige

16:e världsjamboreen i Cataract Park, Australien. I den brittiska truppen ingår Ranger Guides för första gången.

26:e Världsflickscoutkonferensen i Njaro, Kenya

1987

Scoutmuseet på Kjesäter invigs 25/4 av landshövdingen Bengt Gustafsson.

31:a Världspojkscoutkonferensen i Melbourne, Australien

1988

Rolf Schnackenburg förbundsordförande SSF (1988-1995)

Första förbundsmötet hålls på Kjesäter 19-21/8

Rover-Moot-år 1989/90

1989

SSRs arrangemang Viking Venture

Olave Centre i London, flickscouternas världsbyrå och scouthotell, invigs

8:e Rover Moot i Cataract Park , Australien

27:e Världsflickscoutkonferensen i Singapore

32:a Världspojkscoutkonferensen i Paris, Frankrike

1990

2:a förbundsmötet hålls på Kjesäter 21-23/8

17:e världsjamboreen i Soraksan National Park, Korea

1991

SSRs arrangemang Stockholm Venture

9:e World Rover Moot på Kandersteg, Schweiz

Europakonferens i Helsingborg 2?-31/5

1992

3:e förbundsmötet hålls på Kjesäter 21-23/8

28:e Världsflickscoutkonferensen i Nyborg, Danmark

33:e Världspojkscoutkonferensen i Bangkok, Thailand

Rover-Moot-år

1993

SSFs förbundsläger ”Natura 93” vid Karlsborg 29/7-7/8

Siste levande deltagaren från Brownsea Island, överste Brian Evans-Lombe, dör i januari i en ålder av 100 år

1994

4:e förbundsmötet hålls på Kjesäter 19-21/8

18:e världsjamboreen i Dronten Flevoland, Holland

1995

Tommy Rosengren förbundsordförande SSF (1995-1998)

10:e World Rover Moot på Ransberg i Värmland, Sverige

29:e Världsflickscoutkonferensen i Wolfodle, Nova Scotia, Canada

34:e Världspojkscoutkonferensen i Oslo, Norge

1996

5:e förbundsmötet hålls på Kjesäter 23-25/8

SSF kansli flyttas till S:t Eriksgatan 63, Stockholm

 

1997

 

 

1998

Anita Lindqvist förbundsordförande SSF (1998-2001)

 

1999

 

19:e världsjamboreen i Picarquin, Chile

30:e Världsflickscoutkonferensen i Dublin, Irland

35:e Världspojkscoutkonferensen i Durban, Sydafrika

1999

SSRs arrangemang Future Venture

11:e World Rover Moot i Mexico

2000

 

 

2001

Richard Bengtsson förbundsordförande SSF (2001-2004)

SSRs storläger Scout 2001 vid Rinkaby, Kristianstad

SSFs kansli flyttar till Råsundavägen 100, Solna

20:a världsjamboreen i Sattahip, Thailand

31:a Världsflickscoutkonferensen i Manilla, Filippinerna

36:e Världspojkscoutkonferensen i Thessalonike, Grekland

2002

 

 

2003

 

12:e World Rover Moot i Taiwan

2004

Håkan Sandahl förbundsordförande i SSF
(2004-2006)

37:e världscoutkonferensen i Hammamet, Tunisien i september

2005

 

 

2006

Beslöts att införa en gemensam ny scoutdräkt för alla scoutförbund
Helen Gestrin förbundsordförande i SSF
(2006-2009)

21:a världsjamboreen i Hyland Park, England

2007

Jiingijamboree” hölls av SSR på Rinkaby vid Kristianstad

38:e världscoutkonferensen hålls i Korea

2008

Det 6:e förbundsmötet på Vässarö, Öregrund

 

2009

Förbundsstämma i Göteborg. Erik Sillén väljs till förbundsordförande (2009-).
Frälsningsarméns Scoutförbund (FA) blir ett nytt distrikt i SSF.

 

2010

Vi får ett nytt gemensamt program för alla scoutförbund 

22:a världsjamboreen på Rinkabyfältet,  Kristianstad  

2011

En extra FST beslutar att sälja Kjesäter
22:a världsjamboreen
på Rinkabyfältet,  Kristianstad  

  2011 SSF:s  Förbundsstämma i Borås, fr.o.m. 1 jan 2012 heter SSF Scouterna - nya stadgar mm
Scoutmuseet flyttar till Stockholm
23:a världsjamboreen i Kirara Beach, Yamaguchi, Japan 2015 Svenska kontinenten på 23:e världsjamboreen
Scoutmuseet färdigt för besök
  2016 Demokratijamboree med stämma i Västerås
  2017 Jamboree17 på Rinkabyfältet
  2020 Cronaviruset och scouting i Sverige: Vi ställer inte in, vi ställer om!
  2020 Anna-Carin Henning, generalsekreterare


Scout 2001, Rinkaby


Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster