Lite scouthistoria från Storstockholm 

Så var det då, ur DEMED 1986, uppdaterad 2006 av Georg Sterzel (Wordfil 1 274 kB)
Pojkhistoria, av Georg Sterzel 1998
Flickhistoria, av Georg Sterzel 1998
Första Älggornstävlan 1928 (PDF-fil)
Älghornstävlan, av Georg Sterzel 1988, uppdaterad 1998
Silverugglan 50 år av Georg Sterzel 1986 (PDF-fil)
Ur Scouten nr 8 1959/60 HE-scouter tävlar i Finland
"När Juldagsmorgon glimmar", julottans historia av Georg Sterzel 1987, uppdatarad 1997
Vässarö 1943-1993 (Jubileumsboken i ord och bild), utkom 1993
Bilder från Vässarö i slutet av 50- och början av 60-talet | Powerpointpresentation 7 127 kB
Vässarö 1956 - ett 50-årsjubileum, av Georg Sterzel (PDF-fil)
Reklambroschyr om Vässarö från 1957


Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster