Scoutfrimärken 100 år
av Lennart Eriksson

Scoutfrimärken

Under Boerkriget 1899-1900 gällde striden herraväldet i Sydafrika. Striderna stod mellan England och Transvaal-Oranjefristaten, vars senare befolkning boerna härstammade från Holland. Under kriget försvarades Mafeking, som ligger på gränsen till Transvaal, av Överste Robert Baden-Powell med en garnison på 1250 man. Dessa stod mot boernas 6000 man och deras moderna beväpning. Själva hade de bara några små mynningsladdade kanoner, en gammal skeppskanon och några kulsprutor.

Under 217 dagar belägrades Mafeking. Varje man var av värde för vakttjänst, men behövdes bättre som stridande. B-P tog då intiativet till att ersätta vaktposterna med ortens pojkar i åldern 12-18 år för spanings- (scouting) och ordonnanstjänst. Tack vare kadettpojkarna kunde man få postgång mellan de olika forten och inom staden. Postkontoret låg förresten nedgrävt under torget.

I april år 1900 när de ordinarie frimärkena tagit slut, kunde man ju inte få nya p g a belägringen, tillverkades på fotografisk väg (blueprint) nya provisoriska märken.

Man lyckades få fram ett porträtt av B-P, honom ovetandes. Den första upplagan tog snart slut och en ny utgavs med bättre resultat.

När B-P fick reda på märkenas tillkomst förbjöd han en ytterligare upplaga och föreslog istället att man skulle tillverka ett nytt märke med med en kadett ordonnans på cykel. Sergeant Warner Goodyear fick som bästa kadett sitta modell på sin cykel.

Eftersom B-P med sin garnison uthärdade belägringen tills undsättning kom, blev han folkhjälte (och general) vid återkomsten till England. Hans militära bok "Aids to Scouting" hade snabbt blivit populär i pojkarnas led.
Detta födde tanken på Scouting hos B-P och den vidare historien känner vi.

Dessa frimärken tillkom ju före Scoutings tillblivelse men räknas ändå som helt accepterade i samlingar med scouting som motiv eller historia. Frimärkena utgör ju ändå en del av scoutings historia.

 


SSF:s logo Sidan administreras av Svenska Scoutförbundets Arkiv- och Museikommitté
Kontaktperson webbmaster