"The Baden-Powell History"

 

Brownsea Island - Scouting for Boys - Glädjehopp

 

Förkortningar

BP Baden-Powell
IOGT International Order of Good Templars
WAGGGS World Association of Girl Guides and Girl Scouts
WOSM World Organisation of the Scout Movement

 

1857

Robert Baden-Powell (BP) föds 22/2

1858

Agnes Baden-Powell föds i december, ett par dagar före jul

1870

BP börjar på internatskolan Charterhouse på stipendium

1876

BP slutar skolan  
BP utnämns till underlöjtnant  
BP reser till Indien i november

1880

BP ansluter sig till sitt regemente i Indien efter sjukpermission och utbildning i England

1884

BPs första bok ”Scouting and Reconnaissance” kommer ut  
BP kommenderas till Natal i Syd Afrika

1885

BP åter till England på permission.  
Använder tiden till att förklädd studera militäranläggningar i Europa.

1887

BP far åter till Sydafrika. Blir adjutant i Swaziland.  
Kommenderas till Malta.

1889

Olave S:t Clair Soames föds 22/2

1897

BP utnämns till överste.  
Kommenderas till Indien som chef för 5:e dragonregementet  
För första gången utnämner BP soldater till Scout (tränade spejare)

1899

BP deltar i boerkriget i Afrika  
Belägringen av Mafeking påbörjas 13/10  
Boken ”Aids to Scouting” kommer ut

1900

Mafekings befrielse 18/5
BP utnämns till general
BP organiserar Sydafrikas poliskår.

1903

BP utnämns till inspektör för kavalleriet
BP kommer under permission i England i kontakt med Boys Brigade och dess grundare W.A. Smith

1906

BP börjar forma idéerna till vad han kallar ”Scouting for Boys”  
BP kommer i kontakt med amerikanen E.T. Seton och hans Woodcraftindianer

1907

BP skriver utkastet ”Boys patrols” med ett ”Scoutcraft” program  
BP författar 15/6 – 23/7 boken ”Scouting for boys” (som sedan publiceras 1908) Försökslägret på Brownsea Island 31/7 – 8/8
BP reser under hösten på föreläsningsturné

1908

”Scouting for Boys” kommer ut som kapitelbok 15/1-1/5  
Första officiella scoutlägret hålls, Humshaugh (22.8 – 4.9)

1909

BP tar avsked från det militära

1910

Försök med scouting för flickor under ledning av Agnes Baden-Powell  
BP besöker Ryssland

1912

BP Olave Soames lär känna varandra och gifter sig med varandra den 30/10.

1913

Peter Baden-Powell föds 30/10

1915

Första dottern, Heather, föds 1/6

1917

Tredje barnet, dottern Betty föds 16/4

1918

Olave Baden-Powell utnämns till Chief Guide

1919

Familjen BP flyttar till Pax Hill, Surrey

1920

BP utropas till ”Chief Scout of the World”

1921

BP adlas

1922

BP väljs till ordförande på livstid i den nybildade världskommittén
BP publicerar ”Rovering to success”

1922

BP utnämns till G.C.V.O.   commander of the (royal) Victorian order (cvo)

1923

BP utnämns 23/12 till Baronetcy = baronett

1929

BP utnämns till peerage Lord Baden-Powell of Gilwell

1930

Lady BP blir World Chief Guide

1933

BPs memoarer ”Lessons from the ’Varsity of life” / ”Vad livet lärt mig” kommer ut

1938

BP flyttar till Nyeri, Kenya

1941

BP avlider i Nyeri, Kenya 8/1 där han även begravs.

1945

Agnes Baden-Powell avlider 2/6

1937

BP erhåller Carnegie-priset för sina insatser för världsfreden

1939

BP nomineras till Nobels fredspris som inte delas ut pga. kriget

1973

Olave publicerar sin självbiografi “Windof on my heart”

1977

Lady Baden-Powell avlider 25/7

2004

Makarna Baden-Powells yngsta dotter, Betty Clay, avlider i april

 


Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster