SSf-logoSvenska Scoutförbundet
(SSF)

Arkiv

Introduktion
Här finns beskrivningar och listor av generell karaktär
, d.v.s. sådant som gäller hela arkivet för Svenska Scoutförbundet.
blue Arkivbeskrivning, sammanfattar arkivbildarens, d.v.s. SSF:s historia samt redovisar hur arbetet med arkivet bedrivits
blue Förteckningsplan, visar hur arkivet för SSF är upplagt
blue Sakregister till arkivförteckningen

Arkivförteckning (samtliga länkar till worddokument)
Detta är det detaljerade registret över samtliga handlingar för SSF, som är märkta, registrerade och kommer inom en snar framtid att placeras i Riksarkivet.

Förtecknat i huvudförteckningen

A Protokoll m.m.

N Läger
B Cirkulär m.m. P I Program, utbildning, fältfrågor Grundhandlingar
D Register P II Program, utbildning, fältfrågor Årstryck
E Korrespondens m.m. P III Program, utbildning, fältfrågor Projekt
F I Stadgar och bestämmelser  P IV Program, utbildning, fältfrågor Special
F II Administrativa handlingar Q Humanitära aktioner o.d.
F III Ekonomi R Kjesäter
F IV Anläggningar   S I Stiftelser och fonder, SSF som huvudman
F V Avhandlingar, utredningsrapporter o.d. S II Stiftelser och fonder, SSF:s  förvaltning
F VI Adm projekt och arbetsgrupper S III Stiftelser och fonder, SSF:s tillsyn
F VII Konferenser o.d. S IV Stiftelser och fonder där SSF har insyn
F VIII Personalia m.m. S V Stiftelser och fonder, diverse utredningar m.m.
G Räkenskaper T Handlingar från distrikt och regioner  
H Statistik U Handlingar från kårer
J Ritningar, skisser och kartor V Övriga inhemska scoutorganisationer
K Ljud och bild Y Scoutbolagen
L Trycksaker Z Enskilda personers privata arkiv
M Internationellt Ö Övriga handlingar


Förtecknat i supplementförteckningen

Del 01 A-F Del 10 JII c-1
Del 02  FII ma-mb Del 11 L-N
Del 03 FII mb-mv Del 12 P
Del 04-06  FII mö Del 13 S-Z23
Del 07 JII a Del 14 TI
Del 08 JII b Del 15 UI
Del 09 JII c-1 Del 16 VII


Bilagor till Arkivförteckningen

F I a Stadgar L I g Sångböcker
F II  g Medlemsregistrering L II Affischer
F V Avhandlingar utredningsrapporten o.d. P I Lindstenska progranrevisionen 65-70 Rapporter
J Ritningar, skisser och kartor P II d Loggböcker från div kurser och evenemang
L I a Diverse vardagstryck och småskrifter P IV bd Loggböcker från div TG-kurser
L I b Kalendrar P IV db Loggböcker från Blå hajken
L I c Lägerböcker S III Stiftelser och fonder under SSF:s tillsyn
L I d Lägeralbum U IV Kårers års- och jubileumsskrifter
L I e Lägertidningar Y I Scoutbolagens grundhandlingar
L I f Provböcker Ö I Förteckning över nedfotograferade handlingar större än A4


Diverse

blue SSF:s indelning i distrikt

Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster