SSf-logoSvenska Scoutförbundet
(SSF)Arkiv

Introduktion
Förteckningsplanen har kompletterats med en särskild supplementplan, i vilken redovisas
·        
handlingar, som tillkommit efter att huvudarkivet deponerades på Riksarkivet 2012.
·        
handlingar som av olika skäl inte deponerades redan 2012.

Depositionen på Riksarkivet hösten 2012 avsåg huvudsakligen handlingar från 1900-talet samt början av 2000-talet. Resterande arkivalier förvaras

  1.  i den arkivlokal, som disponeras i Stockholms Scoutdistrikts lokaler på Fridhemsgatan 8 i Stockholm. Dessa handlingar är grovsorterade och förtecknade i den ovan nämnda supplementplanen. Omfattningen är f.n. drygt 2 hyllmeter.

  2.  på rikskansliet i Örnsberg, som helt svarar för förvaring och ev. förteckning. Handlingarna kommer sannolikt att överlämnas till arkiv- och museikommittén så snart denna kan bereda plats för dem. Omfattningen är f.n. ca 1,5 – 2 hyllmeter.

En avgränsningsfråga
Som ett led i en förestående omorganisation av den svenska scoutrörelsen bytte Svenska Scoutförbundet hösten 2011 namn till Scouterna. Först vid förbundsstämman hösten 2012 utvidgades organisationen till en verklig riksorganisation genom att det tidigare Svenska Scoutrådet lades ned och ett vidgat samarbete med ”specialförbunden” inleddes. Mot den bakgrunden har gjorts bedömningen att Svenska Scoutförbundets arkiv bör omfatta även handlingar från 2012 och att Riksorganisationens arkiv bör byggas upp med början från 2013. En praktisk konsekvens blir troligen att en del arkivhandlingar från hösten 2012 kommer att finnas både Svenska Scoutförbundets och Riksorganisationens arkiv.

 


Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster