SFS-logo
1932-1960

Sveriges Flickors
Scoutförbund (SFS)
Mer om SSF: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Flickors_Scoutförbund

SFS:s tidigare logga
1913-1932

Arkiv


Introduktion

Här finns beskrivningar och listor av generell karaktär
, d.v.s. sådant som gäller hela arkivet för Sveriges Flickors Scoutförbund. Arkivet deponerades på Riksarkivet 1999. Det torde fortfarande finnas kvar i huvuddepån i Marieberg men lär nog så småningom flyttas till depån i Arninge. Sedan 1999 har tillkommit åtskilliga handlingar, som för närvarande förvaras i den arkivlokal, som disponeras i Stockholms Scoutdistrikts lokaler på Fridhemsgatan 8 i Stockholm, se vidare nedan.
Nyheter i arkivet: Arkivbeskrivningen har kompletterats med en innehållsförteckning, varjämte sakregistret (som tidigare var ett självständigt dokument) överförts hit. På begäran av Riksarkivet har arkivet kompletteras med ett ex. av förbundets samtliga tidningar, se närmare serie B nedan. Material, som tillkommit efter att arkivet deponerades 1999, har tills vidare förtecknats och lagts dels i kompletterande volymer i resp. arkivserie, dels i en nyskapad, provisorisk supplementserie, huvudavdelning S. Supplementen omfattar för närvarande 33 volymer, totalt 2,5 hyllmeter. Av dessa volymer ligger 10 i huvudavdelning S.

Arkivförteckning (samtliga länkar till worddokument)
Detta är det detaljerade registret över samtliga handlingar, som är märkta, registrerade och placerade i arkivet för SFS. 

Distriktsindelning

Samtliga länkar till worddokument

A Protokoll mm N Läger
B Cirkulär och korrespondens   P Program, Utbildning och Fältfrågor
D Register mm   S Supplement  
F Ämnesordnade handlingar T Handlingar från Distrikten
FI.bil 2 U Handlingar från kårerna
G Räkenskaper V Övriga inhemska scoutorganisationer  
H Statistik och utredningar Y Flickscouten Bod & förlag ekonomisk förening
K Fotoalbum Z Handlingar från enskilda ledare  
L Trycksaker Ö Övriga handlingar  
M Internationellt

Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster