Handböckerna Getingen och Järven

Böckerna Getingen och Järven gavs ut i slutet av 90-taler av SSF (Svenska Scoutförbundet). När det nya programmet kom efter sammanslagningen 2011 slutade Scouterna att sälja dessa mycket populära böcker. De säljs inte längre utom av Museivännerna på våra Demokratijamboreer. Men de är fortfarande mycket användbara för scoutledare på alla grenar, de innehåller en oerhörd massa tips för verksamheten och Erik Sandbergs illustrationer är fantastiskt stimulerande både för ledare och scouter.


Scoutboken GetingenGetingen är skriven av Tobbe Lundell och Erik Sandberg. Den var avsedd att användas på minior- och juniorscoutgrenen (nu Spårare och Upptäckare). Alla boksidorna är inskannade till  Vår Scouthistoria. Om du klickar på bilden till vänster kommer du till dem. JärvenJärven är skriven av Hanna Brauner, Erik Rydberg och Erik Sandberg. Den var avsedd att användas på psc- och ssc-grenen (nu Äventyrare och Utmanare.  Om du klickar på bilden till vänster kommer du till dem.

Scouternas logo


Uppdaterad 18-12-10. Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster