Scoutboken Järven
Böckerna Getingen och Järven gavs ut i slutet av 90-taler av SSF (Svenska Scoutförbundet). När det nya programmet kom efter sammanslagningen 2011 slutade Scouterna att sälja dessa mycket populära böcker. De säljs inte längre utom av Museivännerna på våra Demokratijamboreer. Men de är fortfarande mycket användbara för scoutledare på alla grenar, de innehåller en oerhördmassa tips för verksamheten och Erik Sandbergs illustrationer är fantastiskt stimulerande både för ledare och scouter. Järvenär skriven av Hanna Brauner, Erik Rydberg och Erik Sandberg.
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
19
09
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
78