SAMS-logo Aktuellt om AMK
Svenska Scoutförbundets Arkiv och Museikommitté

 

Scoutrörelsen fyller 100 år 2007!
Det gör Gösta Ternström också 2007-05-03.

Gösta Ternström

Gösta Ternström Scoutmuseets grundare

Gösta föddes 3 månader innan lägret på Brownsea Island. Han fick vänta cirka 12 år på att bli scout. Sedan dess har han varit aktiv som scout, ledare, kolonnchef, rese-sekreterare, författare, och sedan 1932 verkställande direktör i Scoutvaror och Scoutförlaget fram till sin pensionering 1972.

1981 skriver Gösta inför Scoutvarors 50-årjubileum en historik över företaget som avslutas: "Roligt har det varit att gå till jobbet varje dag! Vilken lycka att kunna säga det."

En person med den inställningen och den arbetstakten slutar inte arbeta på grund av en iråkad 65-årsdag! 1972 startar Gösta tillsammans med Gunnar Hult utvecklingen av SSFs arkiv och museum på Kjesäter.


Den verksamheten leder Gösta under ständig utvidgning fram till årsskiftet 1984-85, vilket inte alls innebär att han lämnar arbetsfältet!

Efter kontakt med Göstas dotter Ann föreslår vi att den som vill hylla Gösta sätter in en slant på Scoutmuseets Vänners konto. SSF, bankgiro 446-9268. Skriv "Gösta" på talongen.
/Gerd Ek

Mer av det som händer kan du läsa i nedanstående lägesrapporter:

Scoutmuseet på Kjesäter och Sveriges tre övriga scoutmuseer Nordvästra Skånes Scoutmuseum,   Scoutmuseet i Malmö (PDF) och Scoutmuseet i Göterborg kommer att ha ett utställningstält på Jingiijamborii 2007.
Blandade karameller, lägesrapport om AMK:s verksamhet juni 2006 (PDF-fil)

SSF:s logo
Sidan administreras av Svenska Scoutförbundets Arkiv- och Museikommitté
Kontaktperson webbmaster